Sayfayı Yazdır Arkadaşıma Gönder  

Sertifikalarımız için Tıklayınız...

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

MEKRA LANG A.Ş., dünya pazarındaki payını sürekli arttırabilmek ve güvenilir bir marka olarak kalmak için, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteli ürün ve hizmetleri, düşük maliyetle pazara sunmayı hedefleyerek, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, müşteri gerekliliklerini ön planda tutan yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla;

- Çalışanların tam katılımı ile tüm proses, ürün ve hizmet süreçlerini iyileştirecek,

 - Sıfır hatalı ürün ve hizmet için gelişen teknolojilerden yararlanacak,

 - Alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirme sağlanacak,

 - Müşteriler ile uzun süreli işbirliği ve güvene dayalı diyalog kurulacak,

 - Çevre  kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı kalarak ISO 14001  standardına uygun çevre yönetim sistemini oluşturacak ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecek, Çevre risk değerlendirmesi gözönünde bulundurularak, çevre kirliliğini önleme faaliyetlerinde bulunacaktır,‘‘

 - Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olacak,

 - Hammadde kullanımında israfı önleyecek,

 - Enerji tüketiminde sürekli tasarruf edecek,

 - Çalışanlarda çevre bilincini geliştirmek için eğitimler yapacaktır.